Névadónk

Westsik Vilmos
(1883-1976)

A Pozsonytól északkeletre fekvő Modor városában született.
Tanulmányait szülővárosában és a keszthelyi Felsőbb Gazdasági Tanintézetben végezte. 1906-ban már Kecskeméten, az akkori földműves iskolában tanít, mint gazdasági szaktanár. 1929-ben került Nyíregyházára, ahol a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara megbízásából létrehozta a Homokjavító Kísérleti Gazdaságot. Ettől kezdve élete végéig teljes tudását és energiáját a nyírségi táj arculatának formálására fordította.
Munkája közben tanult és tanított.

Szakterülete:
  • a homoktalajon folytatott szakszerű gazdálkodás bevezetése, meghonosítása
  • a vetésforgó-rendszerű kísérletei
  • a homoktalajok termékenységének növelése

Szaktudását nemcsak írások formájában adta közre, hanem téli tanfolyamokat tartott, bemutatókat szervezett.
Kísérleti munkásságának eredményéről, gyakorlati tapasztalatairól több mint 600 dolgozata tanúskodik.

Kutatásának eredményei nemzetközileg is ismertek. A mezőgazdasági tudományok terén kifejtett több évtizedes munkájáért 1958-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották. Nagy értékű szakmai munkásságának elismeréseként 1952-ben a Kossuth-díj arany fokozatával tüntették ki a nyírségi tudóst.
1963-ban a Munkaérdemrend arany fokozatát, 1973-ban Szabolcs-Szatmár megyéért kitüntetést kapott.
Iskolánk azért választotta névadójának, mert munkássága, melyet a nyírségi emberek felemelkedéséért tett, s emberi tartása példaképül szolgálhat minden mai és jövőbeni diákunk számára.