Külkapcsolatok2006 februárjában vettük fel a kapcsolatot az Országos Pékszövetség nyíregyházi vezetõségi tagjának, Lakatos Tibornak és Bárdos Erzsébetnek, iskolánk akkori igazgatóhelyettesének közremûködésével a Stuttgartban székelõ Württembergi Pékszövetséggel és az általa üzemeltetett Pék Szakiskolával. A szerzõdést Andreas Kofler, a Württembergi Pékszövetség ügyvezetõ igazgatója és Halász Zoltán, iskolánk igazgatója írta alá.

Képek megjelenítése

2007 és 2009 nyarán szakmai gyakorlatra fogadtuk a testvériskola 10 diákját, Hans-Georg Baum igazgató urat és Bettina Breggert, a Pékszövetség asszisztensét.

Képek megjelenítése

2008-ban és 2010-ben a Tempus közalapítvány által meghirdetett és iskolánk által elnyert Leonardo da Vinci pályázat jóvoltából elsõ alkalommal 10, második alkalommal pedig 15 tanulóval és 2 kísérõ tanárral kéthetes szakmai gyakorlaton vehettünk részt Stuttgartban. A testvériskola tanmûhelyében eltöltött idõt iskolánk elfogadja a kötelezõ nyári 1 hónapos szakmai gyakorlat részeként. Tanulóink nemcsak anyanyelvi környezetben gyakorolhatják a német nyelvet, hanem fejlettebb technológiával, különleges sütési eljárásokkal, számukra új minõségû alapanyagokkal, receptekkel, specialitásokkal ismerkedhetnek meg. Találkozhatnak a német munkakultúrával, munkamorállal, tágul látókörük és nem utolsósorban helyzeti elõnyre tesznek szert a munkavállalók sorában.

Képek megjelenítése

Kapcsolatunk révén meghívást kapunk az évente õsszel megrendezésre kerülõ Südback nevû délnémet sütõipari kiállításra, amely Baden-Württemberg határain túlra nyúlik. Városok, iskolák nevezhetnek szakmunkástanulóikkal, akik megadott idõ alatt készíthetik el a jelentkezés során leadott kétféle süteményt. A tanulói prezentáció a helyszínen felállított nyitott sütõmûhelyekben zajlik, közben nézõk tömege figyelheti a sütési eljárásokat, majd a termékek elkészültével meg is kóstolhatja azokat.

2007-ben és 2008-ban 3-3 tanulóval vettünk részt a kiállításon, akik süteményeikkel, ügyes kezükkel nagy sikert arattak, oklevelet kaptak, és magyar népviseletben kínálgatták termékeinket, amellyel Magyarország és szûkebb hazánk, Nyíregyháza jó hírnevét is öregbítették.

Képek megjelenítése

Még egy projektbe sikerült iskolánknak bekerülnie stuttgarti testvériskolánk révén. A szintén stuttgarti Fraunhofer Institut elnyert egy Európai Uniós pályázatot a forrázott tésztával való kísérletekre. Az ebben való közremûködésre ajánlotta iskolánkat a partneriskola.

2009 nyarán iskolánkban és tanmûhelyünkben került sor egy kétnapos munkatanácskozásra, amelyre Svédországból, Spanyolországból, Németországból, Angliából, Franciaországból érkeztek vendégek. A projekt 3 évig tart, 2008-2011-ig, melynek során tanmûhelyünk is végez felméréseket, kísérleteket.

Képek megjelenítése

Szakmai látogatás testvériskolánknál