Igazgatói köszöntő

Az intézmény igazgatójaként tisztelettel és szeretettel köszöntelek honlapunkon!

A Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola Szabolcs-Szatmár-Bereg megye több évtizedes múltra visszatekintő, egyetlen élelmiszeripari jellegű szakképző intézménye.

Az intézmény a szakképzés átalakításának eredményeként 2013. augusztus 01-től a Földművelésügyi Minisztérium fenntartásába került és tagja lett az Agrár Szakképző Iskolák Hálózatának.

Az elmúlt időszak változásait iskolánk dinamikusan követte: a régi értékek megőrzésével és az új elvárások kihívásainak megoldásával sikerült egy kiegyensúlyozott, harmonikus, a jelen és a jövő igényeit kielégítő szakmastruktúrát kialakítani.

Az élelmiszeripari szakmacsoportban ágazati szakközépiskola, pék, húsipari termékgyártó, élelmiszeripari szakmunkás képzés folyik. Érettségire épülő szakképzéseink: az élelmiszeripari technikus, élelmiszeripari analitikus technikus, valamint az élelmiszeripari gépésztechnikus. A technikusi képzésre ráépül a sütő- és cukrászipari szaktechnikus, hús- baromfi szaktechnikusi képzés.

A vendéglátás- turisztikai szakmacsoportban 2013. óta cukrász képzést is folytatunk a helyi igények kielégítése érdekében. A 2017/2018. tanévtől újabb képzéssel bővül intézményünk: erjedés és üdítőital ipari termékgyártó, tartósítóipari szakmunkás és tejipari szakmunkás. Az intézmény legfőbb célja a szakmai ismeretek átadása mellett a korszerű gazdasági szemlélet közvetítése, felkészítés az élethosszig tartó tanulásra. Ennek érdekében elősegítjük a tanulóink számára az uniós tanulási és munkalehetőségeket, külföldi intézményekkel történő kapcsolattartást, cseregyakorlatokat.

Értékeink:
  • Iskolánk nevelési elveiben és gyakorlatában tisztelet, a bizalom, szeretet, a tolerancia megkülönböztetett szerepet kap;
  • Hatékony felzárkóztató munkával segítjük diákjainkat a szociális hátrányokból eredő hiányosságok pótlásában;
  • Törekszünk a személyiség sokoldalú fejlesztésére, reális önismeret és életszemlélet kialakítására;
  • Alapvető értéknek tekintjük, hogy tanulóink ismerjék a kulturált kommunikáció és viselkedés szabályait, a közösségi élethez és társadalmi beilleszkedéshez szükséges viselkedési normákat.
Alapvető célnak tekintjük:
  • A társadalmi esélyegyenlőség biztosítását tanulóink számára;
  • Hiányosságok pótlását, tanulóink felzárkóztatását;
  • A kulturált magatartás kialakítását;
  • A kulcskompetenciák fejlesztését a gyakorlati életre, a továbbtanulásra, az önművelésre, az új ismeretszerzésre történő fejlesztést;
  • A szülőkkel, a társintézményekkel és gazdálkodó szervekkel való jó együttműködést.

Sikerünk biztosítéka nem csak pedagógiai elveinkben, nevelési és oktatási céljainkban figyelhető meg, hanem tárgyi feltételrendszerünkben is.

A szakmai képzésünk magas színvonalú ellátásához egyrészt korszerű intézményi hátteret biztosítunk diákjaink számára, ahol IKT eszközökkel felszerelt tantermek, laboratórium és a megye legnagyobb élelmiszeripari szakkönyvből álló könyvtára áll rendelkezésünkre. Másrészt a szakképzés gyakorlati feltételei elsődlegesen modern tanüzemeink (pék, cukrász, pék-cukrász/száraztészta készítő) és a tanboltunk biztosítja.

A megye feldolgozóipari vállalataival, illetve vállalkozóival - közel 45 partner – való együttműködések megteremtik a szakképzésünk feltételrendszerét.

Eredményes szakképzésünk további biztosítéka harmadrészt egy jól képzett, innovatív tantestület, amely mind elméleti, mind pedig szakmai tudásával formálja a tanulni vágyó fiatalokat kiváló szakemberekké, akik megállják helyüket a munka világában.

Megyénk számos sikeres vállalkozója került ki az intézményünk falai közül, akik tanulmányi éveik alatt is bizonyították szakmáik iránti elkötelezettségüket kiváló versenyeredményeinkkel.

Ajánlom intézményünket mindazon diákok figyelmébe, akik biztos, piacképes szakmai tudás birtokába szeretnének jutni.

,, …Szakma, minőség, lehetőség…”

Dr. Rubi Ferenc

igazgató