Iskolatörténet

Az iskola a Széna tér - Rákóczi utca - Moszkva utca által határolt területen volt található, 8 különálló épületben.
A legrégebbi épület 1833-ban városi kórháznak épült, ezen funkcióját 1899-ig töltötte be (emléktábla az épület falán). A többi épületet 1901-ben építették, melyek "Szegény- és betegházként" szolgáltak 1945-ig.
Azt követően Mezőgazdasági Középiskolai fiúkollégiummá alakították át az épületeket, míg 1966-ban létrejön iskolánk elődje a Mezőgazdasági Szakmunkásképzo Iskola. 1966-tól az épületeken belül folyamatos átalakításokat végeztek, amelyek mindig a tárgyi feltételek javulását eredményezték - szaktantermek, irodák, géptani műhely, laboratórium, könyvtár, tornaszoba kialakítása.

Egy évtized sem telt el és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye termelési szerkezetében bekövetkezett változások, valamint az élelmiszeripar dinamikus fejlődése következtében 1974-től a mezőgazdasági képzés fokozatos megszűnésével létrejött az Élelmiszer-ipari Szakmunkásképző Intézet.
A feldolgozóipar igényének megfelelően átalakult az iskola szakmai szerkezete, eloször a húsipari, majd a konzervipari szakképzés indult, amely 1975-ben a sütős képzéssel bővült, 1980-tól a molnár, 1991-től tejtermékgyártó és 1994-tol pék-cukrász szakkal egészült ki a szakmai kínálat az iskolában. 1976-tól a vidéki tanulóink 160 fős kollégiumban nyertek elhelyezést.

1998-ban, a NAT bevezetése újabb változásokat hozott az iskola képzési struktúrájában: a 9-10. osztályok bevezetésével, a konkrét szakmaválasztás a 16. év utáni időre tolódik át.

Minőségi változást jelentett az iskolánk életében a világbank által támogatott szakközépiskolai képzés indítása az élelmiszeripari és az informatikai szakmacsoportban.

Az érettségit adó szakképzési modell, egy széleskörű szakmai alapozást nyújt, esélyt ad a továbbtanulásra, vagy az érettségire épülő szakképzésre.
1998. tavaszán Westsik Vilmost választottuk iskolánk névadójának.

2005-ben új helyre költözött az iskola, a Semmelweis utca 15. szám alá, ahol 12000 kötetes könyvtár, dekoratív aula, számítástechnikai szaktantermek, laboratóriumok, tornaterem, tanműhelyek (száraztészta-készítő, pék-cukrász és tansütöde, melyek az Ungvár sétányon találhatóak) állnak rendelkezésünkre.

2013-ban beindított új képzések: vendéglátóipari szakmacsoportban cukrász képzés, élelmiszeripari szakmacsoportban élelmiszeripari szakmunkás képzés, környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportban környezetvédelmi ágazati szakközépiskola.

2013. augusztus elsejével Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakiskola névvel a Földművelésügyi Minisztérium közvetlen irányításába került az intézmény. Iskolánk az Agrár Szakképző iskolahálózat tagja lett.

A 2017/2018. tanévtől újabb képzéssel bővül intézményünk: erjedés és üdítőital ipari termékgyártó, tartósítóipari szakmunkás és tejipari szakmunkás.

2020. július 1-jével intézményünk biztosít helyszínt az Északi Agrárszakképzési Centrumnak.

A 2020/2021. tanévben a Szakmai jegyzék Élelmiszeripar ágazati képzései közül technikumban: Sütő- és cukrászipari, élelmiszeripari gépésztechnikus, valamint húsipari technikus képzéseket oktatunk.

A három éves szakképző iskolában az intézményünkbe jelentkező tanulók: cukrász, pék-cukrász, pék, édesség-készítő,
hentes - és hústermék készítő, élelmiszeripari gépkezelő, tartósítóipari termékkészítő szakmákat választhatnak.